Meie kool

HoolekoguTurba Kooli hoolekogu ülesanne on õppijate, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab kooli pidaja. Hoolekokku kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, lasteaia ja põhikooli vanemate, kooli vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Turba Kooli hoolekogu koosseis:

Jaana Tigane pedagoogilise nõukogu esindaja
Eneli Ööpik õppenõukogu esindaja
Katrin Treuman vanemate esindaja (lasteaia osa)
Jüri Aboltõn vanemate esindaja (lasteaia osa)
Monika Sassi vanemate esindaja (lasteaia osa)
Liisa Pärtel vanemate esindaja (lasteaia osa)
Hannes Odras vanemate esindaja
Marjana Odras vanemate esindaja
Liina Kraavi vanemate esindaja
Veiko Kuningas vanemate esindaja
Kaidi Kusmann vanemate esindaja
Margarita Klemm vanemate esindaja
Hedy Mikk vanemate esindaja
Helen Kuningas vanemate esindaja
Birgit Tammjõe-Tulp kohaliku omavalitsuse esindaja
Juhan Särgava kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Mary-Heleen Pehter vilistlaste esindaja
Ave-Ly Nurme õpilaste esindaja

 

Vastavalt Saue Vallavalitsuse määrusele nr 8 29. augustist 2018 "Saue valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord" on hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud, välja arvatud isikuandmete kaitse seaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses, ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

Tööplaan 2023/24

 

Turba Kooli hoolekogu ülesanne on õppijate, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab kooli pidaja. Hoolekokku kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, lasteaia ja põhikooli vanemate, kooli vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Turba Kooli hoolekogu koosseis:

 

Vastavalt Saue Vallavalitsuse määrusele nr 8 29. augustist 2018 "Saue valla üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord" on hoolekogu vastuvõetud otsused on avalikud, välja arvatud isikuandmete kaitse seaduses ja avaliku teabe seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses, ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda.

Tööplaan 2023/24

 

Jaana Tigane pedagoogilise nõukogu esindaja
Eneli Ööpik õppenõukogu esindaja
Katrin Treuman vanemate esindaja (lasteaia osa)
Jüri Aboltõn vanemate esindaja (lasteaia osa)
Monika Sassi vanemate esindaja (lasteaia osa)
Liisa Pärtel vanemate esindaja (lasteaia osa)
Hannes Odras vanemate esindaja
Marjana Odras vanemate esindaja
Liina Kraavi vanemate esindaja
Veiko Kuningas vanemate esindaja
Kaidi Kusmann vanemate esindaja
Margarita Klemm vanemate esindaja
Hedy Mikk vanemate esindaja
Helen Kuningas vanemate esindaja
Birgit Tammjõe-Tulp kohaliku omavalitsuse esindaja
Juhan Särgava kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Mary-Heleen Pehter vilistlaste esindaja
Ave-Ly Nurme õpilaste esindaja