Meie kool

HoolekoguTurba Kooli hoolekogu ülesanne on õppijate, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab kooli pidaja. Hoolekokku kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, lasteaia ja põhikooli vanemate, kooli vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Turba Kooli hoolekogu koosseis:

Birgit Tammjõe-Tulp kooli pidaja esindaja
Jaana Tigane pedagoogilise nõukogu esindaja (lasteaia osa)
Eneli Ööpik õppenõukogu esindaja
Keili Mardim vanemate esindaja (lasteaia osa)
Mary-Heleen Salep vanemate esindaja (lasteaia osa)
Heidi Kuningas vanemate esindaja (lasteaia osa)
Monika Evartov vanemate esindaja
Grete Koptelkov vanemate esindaja
Kadi-Ann Kraut vanemate esindaja
Hedy Mikk vanemate esindaja
Monika Sassi vanemate esindaja
Eveli Kirtsi vanemate ja vilistlaste esindaja
Juhan Särgava kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Evaliisa Mägi õpilasesinduse esindaja

 

Hoolekogu otsused (väljavõtted hoolekogu koosolekute protokollidest)

18.11.2020

25.03.2021

Turba Kooli hoolekogu ülesanne on õppijate, õpetajate, kooli pidaja, lastevanemate ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomisel. Hoolekogu teeb vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks. Hoolekogu moodustamise korra ja hoolekogu töökorra kehtestab kooli pidaja. Hoolekokku kuuluvad kooli pidaja, õppenõukogu, pedagoogilise nõukogu, lasteaia ja põhikooli vanemate, kooli vilistlaste, õpilasesinduse ning kooli toetavate organisatsioonide esindajad.

Turba Kooli hoolekogu koosseis:

 

Hoolekogu otsused (väljavõtted hoolekogu koosolekute protokollidest)

18.11.2020

25.03.2021

Birgit Tammjõe-Tulp kooli pidaja esindaja
Jaana Tigane pedagoogilise nõukogu esindaja (lasteaia osa)
Eneli Ööpik õppenõukogu esindaja
Keili Mardim vanemate esindaja (lasteaia osa)
Mary-Heleen Salep vanemate esindaja (lasteaia osa)
Heidi Kuningas vanemate esindaja (lasteaia osa)
Monika Evartov vanemate esindaja
Grete Koptelkov vanemate esindaja
Kadi-Ann Kraut vanemate esindaja
Hedy Mikk vanemate esindaja
Monika Sassi vanemate esindaja
Eveli Kirtsi vanemate ja vilistlaste esindaja
Juhan Särgava kooli toetavate organisatsioonide esindaja
Evaliisa Mägi õpilasesinduse esindaja