Koolikorraldus

PäevakavaLasteaia osa päevakava    

Lasteaia maja on avatud

 E-R 6.30-18.30

6.30 laste vastuvõtmine, vabategevus
8.30 hommikusöök
9.00 õppe- ja kasvatustegevus
10.30 riietumine, õuetegevused
12.00 õuest tulek, ettevalmistus lõunasöögiks (Lotte rühm 11:45)
12.15 lõunasöök (Lotte rühm 12:00)
13.00 puhkeaeg
14.45 ärkamine
15.00 vabamäng, individuaalne töö, huviringid
15.30 õhtuoode
16.00 vabategevus, mängud toas ja õues, kojuminek


Kooli päevakava

Koolimaja on avatud

E-R 7.30-22.00

Spordihoone on avatud treeninguteks

E-R 15.00-22.00 
L, P 12.00 - 22.00

Õppetundide ja vahetundide ajad
1.  8.25-9.10
2 . 9.20-10.05
3. 10.15-11.00
Õuevahetund
4. 11.15-12.00
Söögivahetund
5. 12.15-13.00
6. 13.10-13.55
7. 14.05-14.50
8. 15.00-15.45

Pikapäevarühma tööaeg

E-N kell 12.15 – 16.00

R kell 12.15 – 15.00

Huviringide tööaeg

E-R kell 12.00 - 21.00

 

* Kooli juhtkonnal on vajadusel õigus muuta õppe- ja vahetundide pikkust ning korraldada koolipäeva ja õppetööd erinevalt traditsioonilisest õppe- ja vahetundide vaheldumisest asendades need pikemate õppesessioonide, projektõppepäevade, väljasõitude, e-õppepäevade või muude õppekava täitmist toetavate sündmustega, millest õpilasi ja vanemaid teavitatakse vähemalt üks nädal ette.
 

Lasteaia osa päevakava    


Kooli päevakava

Koolimaja on avatud

E-R 7.30-22.00

Spordihoone on avatud treeninguteks

E-R 15.00-22.00 
L, P 12.00 - 22.00

Õppetundide ja vahetundide ajad
1.  8.25-9.10
2 . 9.20-10.05
3. 10.15-11.00
Õuevahetund
4. 11.15-12.00
Söögivahetund
5. 12.15-13.00
6. 13.10-13.55
7. 14.05-14.50
8. 15.00-15.45

Pikapäevarühma tööaeg

E-N kell 12.15 – 16.00

R kell 12.15 – 15.00

Huviringide tööaeg

E-R kell 12.00 - 21.00

 

* Kooli juhtkonnal on vajadusel õigus muuta õppe- ja vahetundide pikkust ning korraldada koolipäeva ja õppetööd erinevalt traditsioonilisest õppe- ja vahetundide vaheldumisest asendades need pikemate õppesessioonide, projektõppepäevade, väljasõitude, e-õppepäevade või muude õppekava täitmist toetavate sündmustega, millest õpilasi ja vanemaid teavitatakse vähemalt üks nädal ette.
 

Lasteaia maja on avatud

 E-R 6.30-18.30

6.30 laste vastuvõtmine, vabategevus
8.30 hommikusöök
9.00 õppe- ja kasvatustegevus
10.30 riietumine, õuetegevused
12.00 õuest tulek, ettevalmistus lõunasöögiks (Lotte rühm 11:45)
12.15 lõunasöök (Lotte rühm 12:00)
13.00 puhkeaeg
14.45 ärkamine
15.00 vabamäng, individuaalne töö, huviringid
15.30 õhtuoode
16.00 vabategevus, mängud toas ja õues, kojuminek