Koolikorraldus

Pedagoogiline nõukogu


Kooli lasteaia osal on pedagoogiline nõukogu, mille ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, tegevuste planeerimine ja korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning ettepanekute tegemine direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Pedagoogilise nõukogu liikmeteks on kooli direktor, lasteaia osa õppekorraldaja ning kõik lasteaia õpetajad.


Pedagoogiline nõukogu töö on planeeritud koostöös kooli õppenõukoguga.

 

Pedagoogiline nõukogu töö on planeeritud koostöös kooli õppenõukoguga.