Koolikorraldus

Pedagoogiline nõukogu


Kooli lasteaia osal on pedagoogiline nõukogu, mille ülesandeks on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, tegevuste planeerimine ja korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning ettepanekute tegemine direktorile, hoolekogule ja vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine. Pedagoogilisse nõukogu liikmeteks on kooli direktor ja kõik lasteaia õpetajad.


Pedagoogiline nõukogu töö on planeeritud koostöös kooli õppenõukoguga.

 

Pedagoogiline nõukogu töö on planeeritud koostöös kooli õppenõukoguga.