Koolielu

Toitlustamine

Alates 1. septembrist 2018 toitlustab Saue vallas haridusasutusi toitlustusettevõte Baltic Restaurants Estonia. 
Kontaktisik Tiiu Endrikson
601 4075, 553 9016

tiiu.endrikson@balticrest.com
www.balticrest.com
www.facebook.com/DailyEE

 

Alates 1.02.2023 Saue Valla koolide ja lasteaedade köökide haldamine - teenindusjuht Karin Miido.

E-mailkarin.miido@balticrest.com

53095375

 

Saue Valla piirkonna teenindusdirektor Kaarel Roose

E-mail kaarel.roose@balticrest.com

5209557

 

Toidupäeva maksumus Saue valla munitsipaallasteaedades on alates 2024.a 1. jaanuarist 2,54 eurot. Toitlustustoetuse suurus on 65 eurosenti, kui laps ja mõlemad vanemad või üksikvanem on jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Saue valla elanikud.

Toitlustustoetuse saamise tingimused on määratud Saue Vallavolikogu määrusega


Menüüd

 

Meditsiinilistel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamine

Eritoidu valmistamise aluseks on arsti tõend ja lapsevanema sooviavaldus.
Erimenüüsid võib rakendada ainult meditsiiniliselt põhjendatud juhtumite korral asjakohase tõendi esitamise alusel.
Meditsiiniliselt põhjendatud erimenüü rakendamise eest täiendavat tasu ei maksta.

Lapsevanem teavitab iga õppeaasta alguseks õppeasutuse meditsiinitöötajat oma lapse tervislikust seisundist ja esitab arsti tõendi, mis tõendab eritoidu tarbimise vajalikkust. Tõend peab sisaldama diagnoosi ja arstlikke juhiseid, soovitusi.
Õppeasutuse esindaja teavitab BRE köögi juhatajat(edaspidi Juhataja) kirjalikult, lisades koopia arsti tõendist ja lapsevanema kontaktandmed (erakorraliseks kontakteerumiseks).

Lapsevanem kohustub teavitama lapse puudumisest ja naasmisest õppeasutust, kes omakorda edastab operatiivselt info toitlustajale (hiljemalt 9.00 hommikul). Puudumisest teavitamata jätmise korral kuulub päevatasu maksmisele. Toitlustajal on õigus alates 4.puudumisest mitteteatamise päevast lõpetada sellele lapsele eritoidu valmistamine.

Toitlustaja säilitab info lapse terviseseisundi kohta elektrooniliselt õppeaasta lõpuni.
Õppeaasta lõppedes kustutab ta e-kirja oma arvutist. Kui eritoidu valmistamise vajadus lõppeb õppeaasta kestel, teavitab õppeasutuse meditsiinitöötaja toitlustajat sellest kirjalikult ning andmed kustutatakse koheselt ning eritoidu valmistamine lõpetatakse.

 
 
 

Menüüd

 

Meditsiinilistel põhjustel teisiti toituvate laste toitlustamine


Eritoidu valmistamise aluseks on arsti tõend ja lapsevanema sooviavaldus.
Erimenüüsid võib rakendada ainult meditsiiniliselt põhjendatud juhtumite korral asjakohase tõendi esitamise alusel.
Meditsiiniliselt põhjendatud erimenüü rakendamise eest täiendavat tasu ei maksta.

Lapsevanem teavitab iga õppeaasta alguseks õppeasutuse meditsiinitöötajat oma lapse tervislikust seisundist ja esitab arsti tõendi, mis tõendab eritoidu tarbimise vajalikkust. Tõend peab sisaldama diagnoosi ja arstlikke juhiseid, soovitusi.
Õppeasutuse esindaja teavitab BRE köögi juhatajat(edaspidi Juhataja) kirjalikult, lisades koopia arsti tõendist ja lapsevanema kontaktandmed (erakorraliseks kontakteerumiseks).

Lapsevanem kohustub teavitama lapse puudumisest ja naasmisest õppeasutust, kes omakorda edastab operatiivselt info toitlustajale (hiljemalt 9.00 hommikul). Puudumisest teavitamata jätmise korral kuulub päevatasu maksmisele. Toitlustajal on õigus alates 4.puudumisest mitteteatamise päevast lõpetada sellele lapsele eritoidu valmistamine.

Toitlustaja säilitab info lapse terviseseisundi kohta elektrooniliselt õppeaasta lõpuni.
Õppeaasta lõppedes kustutab ta e-kirja oma arvutist. Kui eritoidu valmistamise vajadus lõppeb õppeaasta kestel, teavitab õppeasutuse meditsiinitöötaja toitlustajat sellest kirjalikult ning andmed kustutatakse koheselt ning eritoidu valmistamine lõpetatakse.