Meie kool

Tutvustus


Turba Kool  -  teadmised koduõuelt

Turba Kool asub Saue vallas Harjumaal ja tegutseb lasteaed-põhikoolina.
Nii nagu kogu Turba piirkonna ajalugu on ka lasteaia ja kooli kujunemine seotud kohaliku turbatööstusega. 1935. aastal alustas tööd Ellamaa Turbatööstuse lasteaed, mis töötas kohaliku rahvamaja ruumides aastatel 1936-1940 ja kandis hiljem nimesid Ellamaa Elektrijaama lasteaed, 1966. aastast Eesti Energoremondi Turba Lastepäevakodu. 1974. aastal avati Turbas uus kaasaaegne lasteaia hoone. 1992. aastal sai lasteaed nimeks Turba Lastepäevakodu.
Turba kool asutati 1940. aasta sügisel. Esimene kool avati praeguses kultuurimaja hoones 6-klassilisena. Uue koolihoone nurgakivi pandi 1953. aastal ning hoone valmis 1956. aastal. Samal aastal alustati tööd keskkoolina.
1962. aastal valmis kooli internaadihoone, mis tänaseks seisab tühjana.
1. septembril 1998. aastal nimetati Turba Keskkool ümber Turba Gümnaasiumiks. 2004. aastal valmis kaasaegne spordihoone. 2019 renoveeriti kooli staadion.
Alates 1. septembrist 2014 jätkas kool põhikoolina kuni ühendamiseni Turba lasteaiaga 1. septembril 2018 ühise nime alla Turba Kool.
 

Traditsioonid

Kool saab olla tugev vaid kindlal vundamendil, mille loovad traditsioonid ja väärtused. Tavade hoidmine ja klassivälised tegevused toetavad õppe- ja kasvatustöös seatud eesmärke. Elujõulised ja aastast aastasse jätkuvad ettevõtmised on koolipere ühislooming. 
Meie kooli traditsioonid on kujunenud tihedas seoses valikaine tunniga, milleks on etikett ja protokoll. Omanäolisteks on kujunenud sügiseti isadepäev, talviti jõululõuna ja kevaditi emadepäev – kohtutakse kaunilt kaetud lauas.  Sellised sisukad kogupereüritused lähendavad kooli ja kodu vahelisi suhteid ning liidavad kooli kogukonnaga.
Nii  on koolipere eestvedajaks kogukonna talvepäeval kui ka kooliaastat kokkuvõtva perepäeva Vabahoog organiseerimisel, kus ühendatud on noorte algatus vabalava ja huviringide piknik. 
Iga-aastaselt korraldatakse Turba Koolis kogu kooliperele teisigi kõnekaid ettevõtmisi, nagu õpetajatepäev, õpilasesinduse koostööretk, Hooliva Kooli nädal, variatsioonidega Playbox, advendihommik külalisega, piirkondlik jõululaat, õpetajate päkapikula, Talvepäev Turbas, sõbrapäev koolis ja kohtumisõhtu sõbraga, teaduse ja tehnoloogia päevad, kultuuride nädal, kevadkontsert. 
 

Turba Kool  -  teadmised koduõuelt

Turba Kool asub Saue vallas Harjumaal ja tegutseb lasteaed-põhikoolina.
Nii nagu kogu Turba piirkonna ajalugu on ka lasteaia ja kooli kujunemine seotud kohaliku turbatööstusega. 1935. aastal alustas tööd Ellamaa Turbatööstuse lasteaed, mis töötas kohaliku rahvamaja ruumides aastatel 1936-1940 ja kandis hiljem nimesid Ellamaa Elektrijaama lasteaed, 1966. aastast Eesti Energoremondi Turba Lastepäevakodu. 1974. aastal avati Turbas uus kaasaaegne lasteaia hoone. 1992. aastal sai lasteaed nimeks Turba Lastepäevakodu.
Turba kool asutati 1940. aasta sügisel. Esimene kool avati praeguses kultuurimaja hoones 6-klassilisena. Uue koolihoone nurgakivi pandi 1953. aastal ning hoone valmis 1956. aastal. Samal aastal alustati tööd keskkoolina.

1962. aastal valmis kooli internaadihoone, mis tänaseks seisab tühjana.
1. septembril 1998. aastal nimetati Turba Keskkool ümber Turba Gümnaasiumiks. 2004. aastal valmis kaasaegne spordihoone. 2019 renoveeriti kooli staadion.
Alates 1. septembrist 2014 jätkas kool põhikoolina kuni ühendamiseni Turba lasteaiaga 1. septembril 2018 ühise nime alla Turba Kool.
 

Traditsioonid

Kool saab olla tugev vaid kindlal vundamendil, mille loovad traditsioonid ja väärtused. Tavade hoidmine ja klassivälised tegevused toetavad õppe- ja kasvatustöös seatud eesmärke. Elujõulised ja aastast aastasse jätkuvad ettevõtmised on koolipere ühislooming. 
Meie kooli traditsioonid on kujunenud tihedas seoses valikaine tunniga, milleks on etikett ja protokoll. Omanäolisteks on kujunenud sügiseti isadepäev, talviti jõululõuna ja kevaditi emadepäev – kohtutakse kaunilt kaetud lauas.  Sellised sisukad kogupereüritused lähendavad kooli ja kodu vahelisi suhteid ning liidavad kooli kogukonnaga.
Nii  on koolipere eestvedajaks kogukonna talvepäeval kui ka kooliaastat kokkuvõtva perepäeva Vabahoog organiseerimisel, kus ühendatud on noorte algatus vabalava ja huviringide piknik. 
Iga-aastaselt korraldatakse Turba Koolis kogu kooliperele teisigi kõnekaid ettevõtmisi, nagu õpetajatepäev, õpilasesinduse koostööretk, Hooliva Kooli nädal, variatsioonidega Playbox, advendihommik külalisega, piirkondlik jõululaat, õpetajate päkapikula, Talvepäev Turbas, sõbrapäev koolis ja kohtumisõhtu sõbraga, teaduse ja tehnoloogia päevad, kultuuride nädal, kevadkontsert.