Koolikorraldus

Dokumendid


Siit lehelt leiad meie kooliga seotud dokumendid


Põhimäärus

Arengukava 

Kodukord (lasteaia osa)

Kodukord (kool)

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimine

Tunnistuse duplikaadi väljastamise info

Vastuvõtu kord

Õppekava

Lisa1 Keel ja kirjandus

Lisa 2 Võõrkeeled

Lisa 3 Matemaatika

Lisa 4 Loodusained

Lisa 5 Sotsiaalained

Lisa 6 Kunstiained

Lisa 7 Tehnoloogia

Lisa 8 Kehaline kasvatus

 

 

 

 

 

 

 

Dokumendiregister  on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda teabenõude esitamisega.

Dokumendiregistri kasutusjuhend

Põhimäärus

Arengukava 

Kodukord (lasteaia osa)

Kodukord (kool)

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

Andmekaitse ja isikuandmete töötlemine


Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku küsimine

Tunnistuse duplikaadi väljastamise info

Vastuvõtu kord

Õppekava

Lisa1 Keel ja kirjandus

Lisa 2 Võõrkeeled

Lisa 3 Matemaatika

Lisa 4 Loodusained

Lisa 5 Sotsiaalained

Lisa 6 Kunstiained

Lisa 7 Tehnoloogia

Lisa 8 Kehaline kasvatus

 

 

 

 

 

 

 

Dokumendiregister  on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda teabenõude esitamisega.

Dokumendiregistri kasutusjuhend