Koolielu

PikapäevarühmPikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning juhendamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ja huvide arendamisel. Pikapäevarühmas võivad osaleda kõik 1.-6. klasside õpilased.

Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks esitab vanem Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO taotluse hiljemalt 31. augustiks. Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga 5. septembriks.
Pikapäevarühmast väljaarvamine õppeaasta kestel toimub kooli direktori käskkirjaga järgnevatel juhtudel:

  •  vanema avalduse alusel;
  •  õpilase sagedase puudumise ja/või kodukorra pideva rikkumise korral.


Pikapäevarühma tööaeg on E-N kell 12.15 – 16.00 ja R kell 12.15 – 15.00


Pikapäevarühma raampäevakava

  • vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis
  • üks tund õppetegevusteks
  • üks tund vabategevusteks ja mängimiseks

Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning juhendamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, huvitegevuses ja huvide arendamisel. Pikapäevarühmas võivad osaleda kõik 1.-6. klasside õpilased.

Õpilase pikapäevarühmas osalemiseks esitab vanem Saue valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO taotluse hiljemalt 31. augustiks. Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse kooli direktori käskkirjaga 5. septembriks.
Pikapäevarühmast väljaarvamine õppeaasta kestel toimub kooli direktori käskkirjaga järgnevatel juhtudel:

  •  vanema avalduse alusel;
  •  õpilase sagedase puudumise ja/või kodukorra pideva rikkumise korral.


Pikapäevarühma tööaeg on E-N kell 12.15 – 16.00 ja R kell 12.15 – 15.00


Pikapäevarühma raampäevakava

  • vahetult pärast õppetundide lõppu vähemalt üks tund õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt ilmastikutingimustest, kas õues või ruumis
  • üks tund õppetegevusteks
  • üks tund vabategevusteks ja mängimiseks