Päevakava

Lühikirjeldus:

Lasteaia osa päevakava              

 

Lasteaia maja on avatud E-R 6:30-18:30

 

6:30-8:30             laste vastuvõtmine, vabategevus

8:30                       hommikusöök

9:00 - 10:30        õppe- ja kasvatustegevus

10:30 – 12:00     riietumine, õuetegevused

12:00 – 12:30     õuest tulek, ettevalmistus lõunasöögiks

12:15-13:00        lõunasöök

13:00-15:00        puhkeaeg

15:00-15:30        ärkamine

15:30 – 16:15     õppe- ja kasvatustegevus

16:15                     õhtuoode

17:00 – 18:30     vabategevus, mängud toas ja õues, kojuminek

 

 

Kooli päevakava

 

Koolimaja on avatud E-R 7:30-22:00

Spordihoone on avatud treeninguteks E-R 15:00-22:00 ja L, P 12:00 - 22:00

 

Õppetundide ja vahetundide ajad

1. 8.25-9.10

2. 9.20-10.05

3. 10.15-11.00

4. 11.10-11.55

Söögivahetund

5. 12.15-13.00

6. 13.10-13.55

7. 14.05-14.50

8. 15:00-15:45

 

Pikapäevarühma tööaeg on E-N kell 12:15 – 16:00 ja R kell 12:15 – 15:00.

Huviringide tööaeg E-R kell 12:00 - 21:00.

 

Kooli juhtkonnal on vajadusel õigus muuta õppe- ja vahetundide pikkust ning korraldada koolipäeva ja õppetööd erinevalt traditsioonilisest õppe- ja vahetundide vaheldumisest asendades need pikemate õppesessioonide, projektõppepäevade, väljasõitude, e-õppepäevade või muude õppekava täitmist toetavate sündmustega, millest õpilasi ja vanemaid teavitatakse vähemalt üks nädal ette.